İMAR ve RUHSAT

ruhsat

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ OSB’ LER TARAFINDAN VERİLMESİ

    4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. maddesinin 6. fıkrası değiştirilerek, 30.05.2005 tarihinde kararlaştırılarak 3 TEMMUZ 2005 tarihinde de meclisten geçen yasa teklifinde “ruhsat ve izinlerin OSB’ ler tarafından verilerek, işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB’ ler tarafından verilir ve denetlenir” denilmiştir.
    Bu konuda, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı kanuna göre, Bakanlar Kurulunca 14.07.2005 tarihinde kararlaştırılan ve Resmi Gazetenin 10.08.2005 tarih ve 25902 sayısıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin hazırlanan yönetmelik, yürürlüğe girmiştir.Buna göre, bundan böyle, Organize Sanayi Bölgemiz içinde faaliyet gösteren 1. ve 2. sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin çalışmasına dair belli usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre, işyeri açma ve çalışma ruhsatları bölgemiz tarafından verilmektedir.