Formlar

İmar ve Ruhsat Formları

1-) İskan için gerekli evrakları indirmek için aşağıdaki adresi tıklayınız:

İskan Dilekçesi

 

2-) İş yeri açma için istenen belgeleri indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız:

İş Yeri Açma İçin Gerekli Evrak Listesi

 

3-) İmar raporu icin gerekli evrakları indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.gaosb.org/formlar/imar-raporu-icin-gereklievraklar.doc

 

4-) Yapi ruhsati icin istenilen belgeleri indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız:

 http://www.gaosb.org/formlar/yapi-ruhsat-icin-gerekli-evraklar.doc

 

 

5-)OSB İskan Formu