Formlar

İmar ve Ruhsat Formları

 1-) İskan için gerekli evrakları indirmek için aşağıdaki adresi tıklayınız:

İskan Dilekçesi

2-) İş yeri açma için istenen belgeleri indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız:

İş Yeri Açma İçin Gerekli Evrak Listesi
3-) İmar raporu icin gerekli evrakları indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.gaosb.org/formlar/imar-raporu-icin-gereklievraklar.doc

4-) Yapi ruhsati icin istenilen belgeleri indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız:

 http://www.gaosb.org/formlar/yapi-ruhsat-icin-gerekli-evraklar.doc

Doğalgaz Formları

1-) Borç ilişik formu aşağıdaki adresi tıklayınız.

http://www.gaosb.org/formlar/muhasebe-borc-iliski-form.pdf

2-) Doğalgaz abonelik dilekçesi aşağıdaki adresi tıklayınız.

http://www.gaosb.org/formlar/dogalgazabonelikistemci.doc

3-) Doğalgaz aboneliği için gerekli evraklar listesi aşağıdaki adresi tıklayınız.

http://www.gaosb.org/formlar/dogalgazabonelikgereklievraklar.docx

 Firma Listesi

http://www.gaosb.org/formlar/GOSB-Firma-Rehberi.xlsx

OSB İSKAN FORMU

http://www.gaosb.org/formlar/osb-iskan-formu.xls