ELEKTRİK İŞLETMESİ

elektrik

ELEKTRİK İŞLETMESİ

   Daha önce 1993 yılında TEDAŞ’ a devir edilen dağıtım şebekelerinin mülkiyeti ve işletme haklarının da 6 ay içinde aynı bedelle OSB’ lere devir hakkı tanınmıştır. Bu çerçevede, 2006 yılında TEDAŞ’ tan hatlar devir alınmış olup, tüm çalışmalar bölgemiz tarafından yürütülmektedir.
  5398 sayılı kanun kapsamında OSB’lere; yetkili organların kararı ile OSB sınırları içerisinde, enerji üretim, dağıtım ve ticaret faaliyetlerinden bir veya birkaçını, kuracağı şirket vasıtasıyla yapma yetkisini vererek OSB’ler enerji faaliyetlerinde serbest tüketici statüsü kazanmıştır.
   Elektrik nakil hatlarımız 2.3. ve 4.bölgenin tamamında galeri ve boru geçişli olarak yer altına indirilmiştir. 1.Bölge havai hatlarıda 2016 yılı içerisinde yer altına alınması planlanmaktır. 5.OSB’nin alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

SCADA OTOMASYON SİSTEMİ

23 Milyon TL ‘ye mal olan ve 2006 Ekim ayında yapımı tamamlanarak hizmete giren 4. Bölge elektrik altyapı dağıtım şebekesi kapsamındakiSCADA sistemi bünyesinde;

4. ve 2. kısım için fiber optik üzerinden haberleşen sayaç otomasyonu devrede olup 3. Bölgenin elektrik altyapı çalışması devam etmektedir. 3. Bölge sonrasında 1. Bölgenin altyapı çalışmasına başlanılacaktır.

4. ve 2. kısımdatüm parselleri müstakil bağlantı noktası ile ayrı ayrı besleyecek şekilde sistem kurulmuştur.

Tüm sayaçların uzaktan takibi yapılmakta sayaçlar SCADA merkezinden okunmaktadır.

Ayrıca sisteme bağlı tüm müşterimiz sayaç değerlerini internet ortamından izleme imkânına sahiplerdir.

Ayrıca SCADA sistemi ile;

İNDİRİCİ MERKEZ

500MVA gücünde indirici merkez yapılmıştır.