Doğalgaz İşletmesi

dogalgazisletme

DOĞALGAZ İŞLETMESİ

Doğalgaz esas olarak metan  ,etan, propan ,bütan ,azot ve az miktarda karbondioksit gazlarının bileşiminden oluşmuş ,renksiz kokusuz ve havadan hafif bir gazdır.Temiz bir yakıttır.Tam yandığında mavi alevle yanar.Hava ile belirli bir oranda ( % 5-15 ) karıştığında patlayıcı özelliği vardır.

Fosil yakıtlar grubundan hidrokarbon esaslı doğalgaz, yer altında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak yada petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler şeklinde bulunur. Doğalgaz; %95 metan, az miktarda da etan, propan atom, bütan ve karbondioksitten oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır.  Metan molekülü 1 karbon 4 hidrojen atomundan oluşur. Kimyasal yapısının basit olması nedeniyle yanma işlemi kolaydır ve tam yanma gerçekleşir. Dolaysıyla; duman, is,kurum,ve kül oluşturmaz. Yanması en kolay ayarlanabilen ve yanma verimliliği en yüksek olan yakıttır.

Doğalgazın başlıca özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Renksiz
  • Kokusuz
  • Zehirsiz
  • Havadan Hafif

Türkiye’de Kullanılan Doğalgazın Bileşenleri;

Bileşenler Tablosu

BİLEŞENLER     KİMYASAL FORMÜL    ORANLARI (%)
Metan  C1min 82
Etan  C2max 12
Propan  C3max 4
Bütan C4max 2,5
Pentan ve Diğer Hidrokarbonlar C5+max 1
Karbondioksit CO2 min 3
Oksijen  O2 max 5
Azot N2 max

Bölgemizde Doğalgaz ve Alt Yapı Şebekesi

   Bölgemizde 55 km Çelik hat, 90 km PE hat olmak üzere 145 km doğalgaz borusu gömülü durumdadır. Bölgeye gaz BOTAŞ’ın yaptığı ve GAZDAŞ tarafından işletilen A tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonundan girmekte ve çelik şebekeye 16 barda dağıtılmaktadır.

Yüksek gaz tüketimi olan veya proseslerinde 3 bardan yüksek gaz ihtiyacı olan firmalar çelik şebekeden gaz kullanmaktadırlar. Çelik şebekeden bölgenin bir kısmına dağılan gaz 19 adet B tipi ölçüm istasyonuna girmekte ve hem basıncı 16 bardan 4 bara düşürmekte hem de ölçümlemektedir.

Basıncı 4 bara düşen gaz yatırım maliyeti daha ucuz olan işletmede müdahale rahatlığı sağlayan ve hem montaj işliği hem de tamirat işçiliği daha kolay olan PE boru şebekesine girmekte ve bölgedeki tüm firmalara ulaşmaktadır.Her parsele bırakılan servis hattı vasıtasıyla doğalgaz firma içine girmekte ve C tipi istasyon kurularak gazın basıncını kullanım basıncına  veya kullanım basıncına yakın bir değere düşürülmekte ve ölçüm yapılmaktadır. C tipi istasyondan çıkan gaz işletme içerisinde uygun yerlerden giderek tüketim cihazlarına ulaşmakta ve eğer gerekirse tüketim cihazının kullanım basıncına regülatör vasıtasıyla düşürülerek cihazda yanmaktadır.

   1. 2. 3. ve 4. Organize sanayi bölgelerinde doğalgaz alımı için tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış olup. 15/EYLÜL/2005 ayı itibarı ile BOTAŞ’tan temin olunan gaz borulara verilmeye başlamıştır. 5. Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı çalışmaları bitmiştir. Doğalgaz tesisatını tamamlamış olan firmalar doğalgaz kullanmaktadırlar.