ATIKSU ARITMA TESİSİ

vizyonumuz

ATIKSU ARITMA TESİSİMİZ

 

IV Bölgeyi de kapsayacak şekilde 2 kademeli evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisinin inşaat,montaj çalışmaları ve 2ooo’ lik kollektör hattı tamamlanarak tesis işletmeye alınmıştır.

I.Kademede 30.000 m3/gün (nüfus eşdeğeri 500.000 kişi) II. Kademede ise 60.000 m3/gün (nüfus eşdeğeri 1.000.000 kişi) atıksu arıtma kapasitesine sahip olacaktır.

 

GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

“EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ”

 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyetinin sorumluluğunda işletilmekte olan “Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi” nin  etüd fizibilite çalışmalarına 1996 yılında başlanmış; I.Kademede 30.000 m3/gün debi kapasiteli olarak 1997 yılında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde  ilk ihalesi yapılmıştır. Bakanlık kredi desteği ile yapılan tesis 2003 yılında işletmeye alınmıştır.

Sanayinin hızla büyümesi 1., 2., ve 3. Organize Sanayi Bölgelerine, 4.organize Sanayi Bölgesinin eklenmesi ile kapasite artışı gündeme gelmiştir. 2008 yılında kapasite artış çalışmalarına başlanılmış; 06.11.2008 tarihinde T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde,  II.Kademe de 60.000 m3/gün debili kısmın ihalesi yapılmıştır. Tesis İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilen “İş Termin Planı”nda taahhüt edilen 30.12.2009 tarihinde işletmeye alınmıştır. II. Kademe ile birlikte koku giderme ünitesi kurularak arıtma tesislerinin atıksularının karekteristik kokusu bu tesisde çözümlenmiştir

Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik arıtma ile Çamur Susuzlaştırma kısımlarından oluşan tesisin 19.01.2005 tarihinde “ÇED Gerekli Değil Belgesi”, 26.10.2006 tarihinde “İşletme Belgesi”, I.Kademede 30.000 m3/gün kapasiteli kısmı için 10.03.2006 tarihinde “Deşarj İzin Belgesi” alınmıştır. II.Kademede 60.000 m3/gün debili kısmın devreye alınması ile toplam  kapasitesi 90.000 m3/güne çıkan tesisin 19.01.2011 tarihinde “Çevre İzni” alınmıştır.

5. OSB’ nin de devreye girmesi ile birlikte mevcut arıtma tesisin de yeterli gelememesi öngörülerek iyileştirme çalışmaları bitirilmiştir.

 

FİZİKSEL ÖN ARITMA ( Mekanik Izgara, Kumtutucu ve Dengeleme) : Mekanik ızgaralar ve kumtutucu, arıtma tesisi içinde birikim yapacak ve mekanik ekipmana zarar verebilecek iri cisimlerin ve aşındırıcı katıların giderilmesini sağlamaktadır.

Dengeleme tankı ise atıksu debi ve kalitesindeki zamana bağlı dalgalanmaları yok ederek arıtma ünitelerinin daha istikrarlı çalışmasını temin etmektedir.

 

KİMYASAL ARITMA (Hızlı Karıştırma (Koagulasyon), Yavaş Karıştırma (Flokülasyon) ve Ön Çökeltme ) : Kimyasal pıhtılaştırıcı ve polielektrolit ilavesi ile güçlendirilmiş ön arıtma, sağladığı askıda katı madde giderimi ve organik madde giderimi ile hem biyolojik arıtmaya fazla yükün gitmesini engellemekte, hem de zararlı ve toksik maddelerin  biyolojik yaşama  zarar vermesini önlemektedir.

 

BİYOLOJİK ARITMA (Havalandırma ve Son  Çökeltme ) : Yüksek ve istikrarlı arıtma  verimi  için uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi kullanılmıştır. Son çökeltim havuzlarından çıkan temizlenmiş su alıcı ortama verilmektedir.

 

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA (Çamur Homojenizasyonu, Çamur Yoğunlaştırma ve Mekanik Susuzlaştırma ) : Kimyasal çamur  ve fazla biyolojik çamur önce çamur homojenizasyon tankına alınarak karıştırılmakta, daha sonra yoğunlaştırma tanklarına sevk edilmektedir. Nihai susuzlaştırma Dekantörlerle sağlanmaktadır.

İşletmelerin faaliyetleri sonucu oluşan atıksular bu arıtma işlemlerinden geçirilerek “Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği” Tablo 19 standartları sağlanmakta ve tesisden çıkan temizlenmiş su alıcı ortam olan Sam Özü deresine verilmektedir.