SAYIN; SANAYİCİMİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygulamaya koymuş olduğu İmar Barışı kapsamında “ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31.10.2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde yapı kayıt belgesi verilebilir.” Denilerek arsanın emlak vergisi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda %3, Ticari kullanımlarda %5 oranında alınacak kayıt bedeli ile ruhsatsız ve aykırı yapılara yapı kayıt belgesinin düzenleneceği bildirilmiştir.

Yapı sahiplerinin E-devlet şifresi üzerinden sisteme girilerek beyanda bulunulması için verilen süre 2 Ay daha uzatılarak en son başvuru süresi 31.12.2018 olarak kararlaştırılmıştır.

Bölgemizde imar affından faydalanması gereken yapı sahiplerinin yıl sonuna kadar gerekli başvuruları yapıp ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı, kaçak ve ilave yapılar ile iskan sonrası ilave yapılar nedeniyle cins tashihi işlemi yapılmamış bütün yapıların imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgelerini almaları, düzenlenmiş olan yapı kayıt belgesinin Bölgemize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bu tarihten sonra yapılacak olan denetim ve kontrollerde aykırılığı giderilmemiş olan yapılar için yasal işlem ve cezai müeyyidelerle karşılaşılmaması için imar affından yararlanmanız lehinize olacaktır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

                                                                               M.ÖZER ÖZCAN        MUSTAFA TOPÇUOĞLU

                                                                                 Bölge Müdürü          Yönetim Kurulu Başkanı