24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” nde yer alan “bedel şartı aranmaksızın” ibaresi, Türkiye Belediyeler Birliği’ nin danıştay 14. dairesi 2011/16069 esasına kayden açtığı dava sonucu iptal edildiği ve mahkeme kararınca ambalaj atıklarının bedelsiz olarak  belediye toplama sistemine ve toplama/ayırma tesislerine verilmesi  istenmiştir.

Ancak 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğin” de bedel ile ilgili bir ifade yer almamakta olup; Ambalaj atığı üreticilerinin yükümlülükleri, Yönetmeliğin 13. maddesinde “Belediye yönetim sistemi içerisinde yer alan sanayi işletmeleri ambalaj atıklarını; belediyenin toplama sistemine verebileceği gibi çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde cinslerine göre ayrı biriktirmeleri halinde ilgili alanda faaliyet gösteren atık işleme (toplama-ayırma, geri dönüşüm/kazanım) tesislerine verebileceği” belirtilmekte olup; Belediye’ nin yönetim sistemi dışında yer alan atık üreticileri (Sivil hava ulaşımına açık hava alanları ve organize sanayi bölgeleri bünyesinde ki tüm tesisler dahil) ise ambalaj atıklarının oluştukları noktada diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve dilemeleri halinde Belediye’ nin toplama sistemine veya ilgili alanda faaliyet gösteren atık işleme tesislerine vermekle yükümlü olduğu belirtilmiş olup ilgili yazı ve ayrıntılı bilgiyi yan taraftaki linkten indirebilirsiniz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “Ambalaj Atıkları Hakkında”