Sayın Sanayicimiz;

20.01.2018 tarih 30307 sayılı resmi gazetede “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”  yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ’ e göre Nisan 2018 döneminden itibaren OSB imar sınırları içerisinde bulunan elektrik abonelerinin tamamı (tüketim miktarına bakılmaksızın) son kaynak tedarik tarifesinden enerji almak durumundadır.

Mevcut durumda (Mart-2018 dönemine kadar devam edecek) bölgemiz sınırları içerisinde bulunan katılımcılarımızın elektrik ihtiyaçları talep birleştirmesi yapılarak OSB tarafından veya katılımcıların anlaşma yaptığı bir tedarik firmasından karşılanmaktadır. Katılımcıların enerji tedariki için bir tedarik şirketi bulamadığı veya tedarik şirketleri ile herhangi bir nedenle tedarik sözleşmelerinin sona ermesi durumunda OSB’nin mevcut anlaşması üzerinden enerji almak durumunda kalınmaktadır.  OSB’nin bir tedarik şirketi bulamadığı veya tedarik şirketleri ile herhangi bir nedenle tedarik sözleşmelerinin sona ermesi durumunda ise Ulusal tarifeden enerji tedariki karşılanmaktadır.

Son Kaynak Tedarik tarifesinin Nisan-2018 döneminden itibaren devreye girmesiyle tedarik süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak yine bölge içerisinde serbest tüketici niteliği taşıyan tüketiciler bir tedarik şirketi ile anlaşma yapabilecek aynı durum OSB’ içinde geçerli olacaktır.

Ancak bir tedarik şirketi bulanamadığı veya sözleşme yapılan tedarik şirketleri ile herhangi bir nedenle tedarik sözleşmelerinin sona ermesi durumunda Ulusal tarifeden enerji alınamayacak bu durumda Son kaynak tedarik Tarifesine düşülerek enerji borsasından saatlik bazda oluşan fiyat üzerinden enerji kullanılmak durumunda kalınacaktır.

Aşağıdaki Tabloda oluşabilecek fiyatlarla ilgili tahmini bir fiyat belirlenmeye çalışılmıştır.

Dönem Tahmini PTF
TL/MWh
EPDK YEKDEM
Öngörüsü TL/MWh
Toplam Enerji
Bedeli TL/MWh
Nisan 180,08 62,74 242,82
Mayıs 180,18 54,49 234,67
Haziran 181,21 54,64 235,85
Temmuz 200,92 39,81 240,73
Ağustos 195,13 36,42 231,55
Eylül 193,05 35,83 228,88
Ekim 188,1 39,79 227,89
Kasım 192,6 40,06 232,66
Aralık 198,39 39,83 238,22

 

Son Kaynak Tedarik tarifesinin yürürlüğe gireceği Nisan-2018 döneminden itibaren elektrik enerji maliyetlerinin belirli olmayan  bir oranda değişiklik gösterebileceği öngörülmekte olup konunun OSB katılımcıları ile görüşülerek ayrıntılı şekilde anlatılacağı bir bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Bilgilendirme Toplantıları katılımın yüksek olacağı öngörülerek farklı zamanlarda Gaziantep OSB toplantı salonunda;

1.Bölge Katılımcıları 12.02.2018 Saat:10:00-12:00 arası

2.Bölge Katılımcıları 12.02.2018 Saat 14:00-16:00 arası

3.Bölge Katılımcıları 13.02.2018 Saat:10:00-12:00 arası

4.Bölge Katılımcıları 13.02.2018 Saat 14:00-16:00 arası

5.Bölge Katılımcıları 14.02.2018 Saat:10:00-12:00 arası

Ayrıca tüm bölgemiz içerisinde Doğalgaz yakıtlı Kojenerasyon tesisi bulunan katılımcılar için    14.02.2018 Saat 14:00-16:00 arası bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.