SAYIN SANAYİCİMİZ VE YÖNETİCİLERİ

 

Bilindiği gibi; Ülkemiz enerjisinin %75’ini ithal etmekte ve 50 milyar $ civarındaki yüksek enerji ithalatı nedeniyle sürekli cari açık problemi ile yaşamak zorunda kalınmaktadır. Bunun neticesinde ise enerjide dışa bağımlılık sürekli hale gelmekte, enerji arz güvenliğimiz risk altında kalmaktadır.

Enerji ile ilgili tüm bu riskleri iyi yönetebilmemiz, yıllık 16.5 milyar$ civarındaki enerji verimliliği potansiyelimizin, Enerji Yönetim Sistemini (ISO 50001 EnYS) kurarak sistematik bir şekilde yüzlerce enerji verimliliği tekniğini hayata geçirerek enerji performansımızı sürekli iyileştirmek mümkündür.

ISO 50001 sistemini kurup, etkin bir şekil de verimlilik tekniklerini uygulayarak yıllık enerji maliyetlerini %10 ila %30 arasında düşmesini sağlayacaktır.  Bu şekilde risklerimizi çok daha iyi yönetirken rekabet ediciliğimizi de sürekli geliştirmek son derece kolaydır.

Bu amaçlarla “Enerji Yönetim Sistemi, Enerji Verimliliği Teknikleri Eğitimi ve Farkındalık eğitimi” düzenlenmektedir.

Yapılacak olan eğitime tüm Sanayicimiz ve Yetkilileri davetlidir.

 

Yer                       : GAOSB Müdürlüğü Konferans Salonu

Tarih                     : 21 Kasım 2017-Salı Günü

Saat                     : 09:00-17:30

Eğitimci                : Ayhan Sarıdikmen / Enerji Verimliliği Eğitim-Etüt-Proje Yöneticisi ve ISO

50001 EnYS Baş Tetkikçisi

Tüm Teşvikler, Özet Sunumunu İndirmek İçin Metine Tıklayınız…

 

Enerji Yönetimi Oluşturma Sunumunu İndirmek İçin Metine Tıklayınız…