Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından her Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından her ölçekteki işletmelerimizin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla yürütülmekte olan Verimlilik Proje Ödüllerinin 2018 yılı başvuruları başlamıştır. Bu kapsamda mikro, küçük, orta ve büyük ölçekliişletmelerimiz ile kamu kurumları, verimliliği artırmaya yönelik projeleri ile  9 Ocak 2018 tarihine kadar ödüllere başvuruda bulunabilmektedirler. Bununla birlikte, gönüllübağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için; kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, özel sektör çalışanları, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri başvuruda bulunabilirler.

Bu kapsamda, başvuru formlarına ve ödül sürecine ilişkin detaylı bilgilere Verimlilik Genel Müdürlüğünün http://vgm.sanayi.gov.tr/sayfa.html?sayfaId=d9c92ce7-8585-4f99-bc2d-c0e5502d8c9b
adresinden ulaşabilirsiniz.