“Üretim Reform Paketi” 30111 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı

Sanayinin desteklenmesine yönelik yeni destek ve teşvikler içeren ve kamuoyunda Üretim Reform Paketi olarak bilinen “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu kanunun değiştirilen maddelerinden siz sanayicilerimizi yakından ilgilendiren bazı maddeler şunlardır: “6948 sayılı kanunun 2. maddesi Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmesi işlemleri, 492 sayılı harçlar kanununun 59. maddesinin birinci fıkrasının (n)  bendinde harçtan müstesna  işlemlerin genişletildiği, 4046 sayılı kanunun değişik 2350/13. maddesinde bina vergisi muafiyeti 3093 sayılı TRT gelirlerindeki TRT payının kaldırılması,4562 sayılı OSB kanununun 13.maddesindeki katılımcıların yükümlülükleri ile ilgili OSB’ye olan borçlarından elektrik, su, doğalgaz borçlarının ifasını, takibini ve tahsilini haklarında verilmiş mahkeme kararlarında iflas erteleme, ihtiyati tedbir gibi kararların yükümlülüklerini yerine getirilmesine engel olunmayacağı” gibi hususlarda muafiyetler getirilmiştir.

Özellikle emlak vergisine konu bina vergisinden muafiyet, sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerinde TRT payının kaldırılması, satış ve devirlerde alınan tapu harçlarının istisna tutularak muafiyet sağlanması konusunda yapılmış olan değişiklikler, sanayicimizin önünde bulunan üretim engellerini kaldıracaktır.

1 Temmuz 2017 30111 Sayılı Resmi Gazeteye Ulaşmak için Aşağıdaki Linke Tıklayınız :

30111 Sayılı Resmi Gazete, 7033 Sayılı Kanun